پروژه هاي در دست اجرا

 • ساخت صفحه لاملای زنجیر انتقال کلینکر کوره و جام الواتور انتقال سیمان به سیلوی بارگیرخانه برای کارخانه سیمان تهران 
 • عایق کاری لوله های روغن داغ کارخانه ملامین سازه پویا
• تعمیر و بازسازی نازل مشعل کلساینر پیش گرمکن کارخانه سیمان تهران 
• انجام خدمات طراحی پایه سیستم انتقال و انبارش زغال سنگ پروژه نیروگاه زغال سنگ سوز طبس شامل: خدمات طراحی و مهندسی و انجام خدمات مدیریت پروژه شرکت احداث و توسعه مپنا
• ساخت 50 عدد باکت باند آموند کارخانه سیمان هگمتان
• ساخت شفت جک تنشن آسیاب سیمان کارخانه سیمان هگمتان
• ساخت لینک اپرون فیدر کارخانه سیمان هگمتان
• ساخت جام الواتور کارخانه سیمان تهران